Jánossomorjai Fúvós Egyesület

Vissza

Weboldal: www.jfe.hu/

A Jánossomorjai Fúvós Egyesület (JFE) ebben az évben 2005. Augusztus 26 -án ünnepelte 40 éves jubileumát. Az újonnan megalakult mosonszentjánosi fúvószenekar, 1965. augusztus 20-án először mutatkozott be zenéjével a község lakossága előtt. A fúvószenekar a község különböző helyein térzenét adott, hogy bemutassa a község lakosságának e kis közösség zenei tudását és szorgalmát. 1965. tavaszán az akkori tanács vezetőinek javaslata alapján a Végrehajtó Bizottság elfogadta, hogy a községben fúvószenekart kell alakítani. Az indokok között szerepelt az is, hogy az akkoriban egyesített két községben Mosonszentjánoson és Mosonszentpéteren, 1946. előtt is működött egy-egy fúvószenekar. Ennek a hagyománynak akart eleget tenni a VB. Ezekben az években már a környéken több zenekar is működött: Mosonmagyaróváron, Rajkán, Hegyeshalomban, Kimlén, és ezért a Mosonszentjánosi község is vállalt ilyen feladatot, hogy a zenét szerető emberekből állítson össze egy fúvószenekart. A VB. a zenekar létrehozásával és a zenészek összeválogatásával Kovács Antalt bízta meg. Kovács Antal már akkoriban egy tánczenekarnak volt a tagja, így nem volt nehéz számára összeválogatni a zenekari tagokat. A zenekar megszervezését feladatként kapta még az akkor újonnan megépült és működésként megindult Balassi Bálint Kultúrház igazgatója Schmidt Márton is. Kovács Antal első feladata az volt, hogy felkutassa az alkalmas zenekari tagokat. A kiszemelt és kiválasztott tagok között természetesen a régi zenészek is helyet kaptak, de voltak, akik nem ismerték a fúvós zenét. További feladat volt a hangszerek kiválasztása és megvétele. Amikor a hangszerek megvoltak, akkor mindegyik hangszerhez egy-egy zenészt kellet kiválasztani, de sokan voltak, akiket egyszerűen még ki kellett képezni, azaz meg kellett tanítania. Voltak, akik a kapott hangszeren azonnal tudtak játszani, de sokkal többen voltak, akiket meg kellett tanítani a hangszer használatára. A zeneoktatásban nagy szerepet játszottak Kovács Lajos és Szevecska István, akik Hegyeshalomból és Rajkáról érkeztek. A két oktató kitartó munkája révén hamar a zenészek megtanultak a hangszereken játszani.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. július 17.